Adriana Vavrekova
 

Bc. Adriana Vavreková
učiteľka

Má ukončené vysokoškolské štúdium v bakalárskom štúdijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Je zodpovedná za výchovno-vzdelávaciu činnosť detí formou hry, ktorá je pre dieťa a jeho psychický vývin nenahraditeľná. Zodpovedá tiež za hygienu a stravovanie detí.   Externé magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

 
Jana Kacmarova
 

Jana Kačmárová
opatrovateľka

Detská zdravotná sestra s dlhoročnou praxou v detských jasliach a na pediatrickej ambulancií, zodpovedá za  opatrovanie detí a ich zdravotný stav.

 

   
Mgr. Tomáš Bíž
 

Mgr. Tomáš Bíž
lektor angličtiny

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor: učiteľstvo 1.-4. ročník, kvalifikačné vzdelávanie pre vyučovanie anglického jazyka pre mladší školský vek a špeciálna pedagogická spôsobilosť – zodpovedá za výučbu AJ a  prípravu aktivít.

 
JankaPetranska
 

Mgr. Janka Petránska
detská logopedička

Pomáha pri zostavovaní programu pre rozvoj rečí detí od 2 rokov a  v prípade potreby poskytuje konzultácie.

 

   
Magdalena Klvacova
 

Magdaléna Klváčová
pomocná sila

V prípade potreby vypomáha pri starostlivosti o deti.

 
Jozef Repas
 

Jozef Repáš
údržbár, záhradník

Stará sa o záhradu a technickú údržbu zariadenia detských jaslí

co-si-priniestČo si treba priniesť?

Zoznam vecí potrebných pri
nástupe vášho dieťaťa.

Čo si priniesť

kde-sa-hrameKde sa hráme?

Hračky vnútri, hojdačky
vonku. Všade je to super!

Galéria

kolko-to-stojiKoľko to stojí?

Pozrite si aktuálny  cenník
našich služieb.

Koľko to stojí?

1. aklimatizaťný týždeň ZADARMO

Postupná aklimatizácia dieťaťa v zariadení môže prebiehať v prvých 2-3 dňoch aj v prítomnosti jedného z rodičov. Spravidla dieťa začína svoj prvý deň pobytu v jasliach v dĺžke cca 1 až 1,5 hodiny, ... Viac sa dozviete v cenníku našich služieb.

Cenník

Povedali o nás

“Ďakujeme za úžasnú skúsenosť s Vašou škôlkou aj za skvelý prístup k Miškovi. Všade odporúčame Vaše zariadenie aj ostatným rodičom.”

rodičia Miška S., Vranov n. Topľou (3)

“Ďakujeme za úžasnú skúsenosť s Vašou škôlkou aj za skvelý prístup k Miškovi. Všade odporúčame Vaše zariadenie aj ostatným rodičom.”

rodičia Miška S., Vranov n. Topľou (2)